ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗ ΧΙΟ
εργοδότης: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΧΙΟΥ 
Μελέτη του νέου Ειδικού Σχολείου στη Χίο, που περιλαμβάνει Νηπιαγωγείο, Δημοτικό Σχολείο και Επαγγελματικό Γυμνάσιο. 
μελέτη: 2011
συνεργάτες: Μ. Τζώρα, Ι. Καρύδης