ΓΡΑΦΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ
εργοδότης: ΙΔΙΩΤΗΣ
Χώρα Μυκόνου
μελέτη: 2001
συνεργάτες: Ι. Παπουτσάκης