ΓΡΑΦΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ
εργοδότης: ΙΔΙΩΤΗΣ
Αργύραινα Μυκόνου
 
μελέτη: 2003 / κατασκευή: 2005