ΓΡΑΦΕΙΑ - ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΥΚΟΝΟ
εργοδότης: ΙΔΙΩΤΗΣ
Δροσοπεζούλα Μυκόνου
μελέτη: 2005 / κατασκευή: 2007