ΓΡΑΦΕΙΑ Α.Τ.Ε. ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
εργοδότης: Α.Τ.Ε. / ΓΕΩΓΕΝΝΕΣΙΣ ΑΤΕ
Μελέτη διαρρύθμισης των κεντρικών γραφείων διοίκησης της Α.Τ.Ε. στην οδό Πανεπιστημίου στην Αθήνα.
μελέτη: 2005 / κατασκευή: 2005
συνεργάτες: Ε. Κουρή, Β. Κάμαρης