ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
εργοδότης: DECATHLON / J&P ΑΒΑΞ ΑΕ
Μελέτη πολυκαταστήματος της αλυσίδας αθλητικών ειδών Decathlon, στην περιοχή Κηφισού.
 
μελέτη: 2006
συνεργάτες: Ν. Βαλατσός