ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ
εργοδότης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Μελέτη για το νέο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισσας δυναμικότητας 600 κλινών.
 
 
Συμμετοχή σε Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό - Εξαγορά. 
μελέτη: 1984
συνεργάτες: Γ. Γεράκης, Ι. Κομνηνός