ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑΞΟΥ
εργοδότης: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Μελέτη του νέου κτιρίου του Κέντρου Υγείας του Δήμου Νάξου.
μελέτη: 1984 / κατασκευή: 1986
συνεργάτες: Γ. Γεράκης