ΚΕΝΤΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΔΡΟΥ
εργοδότης: ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Μελέτη κατ' επέκταση προσθήκης χώρων στο υπάρχον διατηρητέο κτίριο των Δημοτικών ιατρείων για την στέγαση του Κέντρου Υγείας του Δήμου Άνδρου.
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή.
μελέτη: 1985
συνεργάτες: Γ. Γεράκης