ΞΕΝΩΝΕΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ
εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ / ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΤΕ
Μελέτη για το νέο κτίριο φιλοξενείας παιδιών με νοητική υστέρηση στον Δήμο Λιοσίων.
 
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή.
μελέτη: 2005
συνεργάτες:  Ν. Βαλατσός, Ε. Κουρή, Σ. Ντόκου, Β. Κάμαρης