ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
εργοδότης: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ
Προμελέτη επέκτασης των εγκαταστάσεων για τη νέα πτέρυγα της Ψυχιατρικής Κλινικής στο νοσοκομείο Τρίπολης. 
μελέτη: 2005
συνεργάτες: Ν. Βαλατσός, Ε. Κουρή, Σ. Ντόκου, Β. Κάμαρης