ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ
εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ / ΧΩΡΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ
Μελέτη του νέου Παιδικού Σταθμού του Δήμου Αναβύσσου.
 
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή.
μελέτη: 2006
συνεργάτες: Ε. Ηλιοπούλου, Ε. Κρίκου, Χ. Νταραγιάννη