ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
Μελέτη του νέου Βρεφονηπιακού σταθμού του Δήμου Αγ. Στεφάνου Αττικής.
μελέτη: 2006
συνεργάτες: Ε. Ηλιοπούλου, Ε. Κρίκου, Χ. Νταραγιάννη