ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΥΣ
εργοδότης: ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΥΣ
Προμελέτη επέκτασης των εγκαταστάσεων για τη νέα πτέρυγα της Ψυχιατρικής Κλινικής στο Νοσοκομείο Άργους. 
μελέτη: 2006
συνεργάτες: Ν. Βαλατσός, Ε. Κουρή, Σ. Ντόκου, Β. Κάμαρης