ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
εργοδότης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Μελέτη του νέου Μουσείου Ακρόπολης στην περιοχή Μακρυγιάννη.
 
 
Συμμετοχή σε Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό - Γ' Βραβείο. 
μελέτη: 1979
συνεργάτες: Γ. Γεράκης, Ι. Κομνηνός