ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ- ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Μελέτη του συγκροτήματος του νέου Δημαρχείου - Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Λευκάδας.
 
 
Συμμετοχή σε Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό - Γ' Βραβείο. 
μελέτη: 1984
συνεργάτες: Γ. Γεράκης