ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
Μελέτη του συγκροτήματος του νέου Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Καρπενησίου.
 
 
Συμμετοχή σε Πανελλήνιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό - Εξαγορά. 
μελέτη: 1984
συνεργάτες: Γ. Γεράκης