ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΛΑΤΟΜΙ ΧΙΟΥ
εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ
Μελέτη διαμόρφωσης υπαίθριου θεάτρου στο χώρο του παλαιού λατομίου στο Δήμο Χίου.
μελέτη: 1984
συνεργάτες: Γ. Γεράκης