ΠΑΛΑΙΟ ΚΑΝΝΑΒΟΥΡΓΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΔΕΣΣΑ
εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ
Μελέτη ανάπλασης κτιρίου Παλαιού Κανναβουργείου και μετασκευή του σε πολιτιστικό κέντρο. 
μελέτη: 1985
συνεργάτες: Γ. Γεράκης