ΚΕΝΤΟ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ
εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
Μελέτη του κτιρίου του κέντρου νεότητας του Δήμου Λευκάδας.
μελέτη: 1986
Συνεργάτες: Γ. Γεράκης