ΜΟΥΣΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ
εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ / Κ/ξια ΚΟΥΜΕΡΤΑΣ ΠΡΙΜΟΣ
Μελέτη του νέου κτιρίου για το Μουσικό Πολυκέντρο του Δήμου Περάματος.
 
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή.
μελέτη: 1995
συνεργάτες: