ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
εργοδότης: Τ.Μ.Θ. / ΕΛΛΗΝΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ
Μελέτη των χώρων Προσομοιωτή, Κοσμοθεάτρου και Πλανητάριου του συγκροτήματος του Μουσείου Τεχνολογίας στην Θεσσαλονίκη. 
μελέτη: 2002
συνεργάτες: Ι. Παπουτσάκης, Β. Κάμαρης, Β. Κομνηνός