ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗ ΔΕΣΦΙΝΑ
εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΦΙΝΑΣ
Προμελέτη κτιρίου χώρου πολλαπλών χρήσεων στον Δήμο Δεσφίνας. 
μελέτη: 2005
συνεργάτες: Ι Καρύδης, Μ Τζώρα