"ΕΠΑΥΛΗ ΗΡΩΔΗ" ΣΤΗ ΛΟΥΚΟΥ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ
εργοδότης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Προμελέτη πρότασης κατασκευής στεγάστρου προστασίας του αρχαιολογικού χώρου της "Έπαυλης Ηρώδη" στην Λουκού Κυνουρίας.
μελέτη: 2005
συνεργάτες: Ν. Βαλατσός, Β. Κομνηνός, Β. Κάμαρης