ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΣΥΒΟΤΑ
εργοδότης: ΙΔΙΩΤΗΣ
Εξοχική κατοικία στον οικισμό Λιχάδα στα Σύβοτα Θεσπρωτίας. 
μελέτη: 2011
συνεργάτες: Ν. Τζαρτζάνης