ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
εργοδότης: ΙΔΙΩΤΗΣ
Συνοικισμός Τρίκκης, Τρικάλων
μελέτη: 2010
συνεργάτες: Μ. Παχή