ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑ
εργοδότης: ΙΔΙΩΤΗΣ
 Οικισμός ΟΣΜΑΕΣ, Μαλεσίνα
μελέτη: 2005 / κατασκευή: 2008
συνεργάτες: Σ. Ντόκου, Ε. Ηλιοπούλου