ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ
εργοδότης: ΙΔΙΩΤΗΣ
13η ΠΕ Γλυφάδα
μελέτη: 2008 / κατασκευή: 2008
συνεργάτες: Ν. Ευθυμιάδης, Ν. Βαλατσός, Ε. Κουρή