ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΟΥΠΟΛΗ
εργοδότης: ΙΔΙΩΤΗΣ
Οικισμός Καλλιτεχνούπολης
μελέτη: 2003 / κατασκευή: 2004