ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΝΤΡΑΦΙ
εργοδότης: ΙΔΙΩΤΗΣ
Αίαντος 9, Ντράφι
Μελέτη: 2002