ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΒΥΣΣΟ
εργοδότης: ΙΔΙΩΤΗΣ
Οικισμός Αναβύσσου
μελέτη: 1981 / κατασκευή: 1983