ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
εργοδότης: ΙΔΙΩΤΗΣ
Ελ. Βενιζέλου 140, Ηλιούπολη
μελέτη: 1980 / κατασκευή: 1982