ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
εργοδότης: ΙΔΙΩΤΗΣ 
Ιωνιδών 8, Πειραιάς
μελέτη: 1986 / κατασκευή: 1988