ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙ
εργοδότης: ΙΔΙΩΤΗΣ
Κορυτσάς 56, Χαλάνδρι
μελέτη: 1986 / κατασκευή: 1988