ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
εργοδότης: ΙΔΙΩΤΗΣ
Ξανθίππης 50, Λόφος Σκουζέ, Αθήνα
μελέτη: 2002 
συνεργάτες: Β. Κάμαρης