ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ
εργοδότης: ΙΔΙΩΤΗΣ
Τήλου 2, Μαρούσι
μελέτη: 2005 / κατασκευή: 2006
συνεργάτες: Ι. Καρύδης, Μ. Τζώρα