ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΙΠΟΛΗ
εργοδότης: ΙΔΙΩΤΗΣ
Αγίου Κωνσταντίνου 56, Τρίπολη
μελέτη: 2010 / κατασκευή: 
συνεργάτες: Β. Κάμαρης