ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΥΚΟΝΟΥ
εργοδότης: ΙΔΙΩΤΗΣ
Βαστάος - Χώρα Μυκόνου
μελέτη: 1995 / κατασκευή: 1996