ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗ ΡΑΦΗΝΑ
εργοδότης: ΤΕΧΝΕΡΓΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ
Χρ. Σμύρνης 23, Ραφήνα Αττικής
μελέτη: 2008 / κατασκευή: 2009
συνεργάτες: Β. Κάμαρης