ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΑ ΒΙΛΛΙΑ
εργοδότης: ΙΔΙΩΤΗΣ
 25ης Μαρτίου, Βίλλια Αττικής
μελέτη: 2006
συνεργάτες: Β. Κάμαρης