ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΖΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ / Γ.Γ.Α.
Μελέτη για το Αθλητικό Κέντρο της πόλης, που περιλαμβάνει Εμπορικές χρήσεις, Κλειστό Γυμναστήριο, Κλειστό Κολυμβητήριο, Α.Π.Χ., Στίβο και Γήπεδο Ποδοσφαίρου. 
 
Συμμετοχή σε Πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό (Α' Βραβείο)
μελέτη: 1984
συνεργάτες: Γ. Γεράκης, Ι. Κομνηνός