Το γραφείο μελετών ΑΤΕΝ αρχιτέκτονες (Α10) ιδρύθηκε το 1978 από τον Γιώργο Ασημομύτη και πήρε εταιρική μορφή το 2004.  Έχει έδρα την Αθήνα και αντικείμενό την παροχή υπηρεσιών μελέτης σε θέματα τεχνικών έργων.
Ασχολείται με αρχιτεκτονικές μελέτες έργων του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, επιβλέψεις ιδιωτικών έργων και παροχή υπηρεσιών διαχείρισης, υποστήριξης και ανάπτυξης τεχνικών έργων.
 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Οι μελέτες οι οποίες έχουν εκπονηθεί την περίοδο από την ίδρυσή του έως σήμερα στα πλαίσια διαφόρων μελετητικών σχημάτων και συνεργασιών, περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα έργων μεταξύ των οποίων είναι:
Αρχιτεκτονικές μελέτες κτιρίων
Κτίρια κατοικιών, πολυκατοικιών και οικιστικών συγκροτημάτων, γραφείων, εμπορικών χρήσεων, βιομηχανίας, εκπαιδευτηρίων, πολιτισμού, δημόσιας διοίκησης, αθλητικών εγκαταστάσεων, εκθεσιακών χώρων, ξενοδοχείων, νοσηλείας & πρόνοιας, αναψυχής & ψυχαγωγίας κλπ.
Ειδικές Αρχιτεκτονικές μελέτες
Επεμβάσεις και αποκαταστάσεις διατηρητέων κτιρίων, διαμορφώσεις υπαίθριων χώρων, διαρρυθμίσεις εσωτερικών χώρων, ειδικές κατασκευές κλπ.
Συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης τεχνικών έργων
Συντονισμός μελετών, Επιβλέψεις, Έλεγχος μελετών, Τεύχη Δημοπράτησης, Μελέτες σκοπιμότητας
 
Έργα του γραφείου έχουν διακριθεί σε Αρχιτεκτονικούς Διαγωνισμούς και δημοσιευτεί στον ελληνικό και διεθνή τύπο.
 
ΔΟΜΗ
Το γραφείο στελεχώνεται από μόνιμο και έκτακτο επιστημονικό και βοηθητικό προσωπικό το οποίο περιλαμβάνει ειδικότητες αρχιτεκτόνων, σχεδιαστών, τεχνολόγων και διοικητικό προσωπικό, που υποστηρίζονται από ειδικούς συνεργάτες ανάλογα με τις απαιτήσεις των έργων.
Το γραφείο είναι οργανωμένο σε τμήματα:
  • Αρχιτεκτονικού σχεδιασμού
  • Μελετών εφαρμογής
  • Τευχών δημοπράτησης
  • Γραμματεία – Λογιστήριο
Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει σύγχρονη μηχανοργάνωση σε επίπεδο ηλεκτρονικού εξοπλισμού και προγραμμάτων λογισμικού.  Η μελέτη, η σχεδίαση και η παρουσίαση των θεμάτων γίνεται σε περιβάλλον CAD σε δισδιάστατη & τρισδιάστατη απόδοση.