ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-
 
τ.13/1979 
  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-
 
τ.15/1981 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ-
 
τ. 21/1987 
 
ΚΤΙΡΙΟ-
 
τ.122/2000 
  ΟΛΥΜΠΙΑΚΑ ΕΡΓΑ ΑΘΗΝΑ 2004-
 
επετειακή έκδοση 
 
ΚΟΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ-
 
τ. 15/04/2006 
  ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-
 
τ. 03/2011 
  FOOTBRIDGE 2011-
 
Poland/4th International Conference 
  HANDBOOK OF INTERNATIONAL-
 
BRIDGE ENGINEERING 
 
2011/Francis & Taylor