ΚΑΥΤΑΤΖΟΓΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
εργοδότης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- Γ.Γ.Α./ ΜΕΣΑΪΚΟΣ ΑΤΕ
Μελέτη αναβάθμιση των χώρων του σταδίου στα πλαίσια του προγράμματος ΑΘΗΝΑ 2004 (χωρητικότητα 28.500 θέσεις θεατών, έκταση 35.000 τ.μ.)
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή.
μελέτη: 2001
συνεργάτες: Β. Κ. Φλούδας ΕΕ, Α. Παπακωνσταντίνου, Ι. Παπουτσάκης, Β. Κάμαρης