ΠΑΝΘΕΣΣΑΛΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΟΛΟΥ
εργοδότης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- Γ.Γ.Α./ ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ
Μελέτη του νέου σταδίου στα πλαίσια του προγράμματος ΑΘΗΝΑ 2004 (χωρητικότητα 22.000 θέσεις θεατών, έκταση 127.800 τ.μ.).
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη-Κατασκευή.
μελέτη: 2001
συνεργάτες: Α. Παπακωνσταντίνου, Ι. Παπουτσάκης, Β. Κάμαρης