ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΚΟΠΕΥΤΗΡΙΟ ΣΤΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
εργοδότης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- Γ.Γ.Α. / J&P AVAX ΑΕ
Μελέτη για το συγκρότημα του νέου Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου (4.000 θέσεις θεατών, έκταση 312.000 τ.μ.), στα πλαίσια του προγράμματος ΑΘΗΝΑ 2004.
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή.
μελέτη: 2001
συνεργάτες: Α. Παπακωνσταντίνου, Ι. Παπουτσάκης