ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ BEACH-VOLLEY
εργοδότης: ΥΠΕΧΩΔΕ- ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ / TPA ΑΕ
Μελέτη για το INFO CENTER και την μετα-ολυμπιακή χρήση του αθλητικού κέντρου.
μελέτη: 2001 / κατασκευή: 2003
συνεργάτες: Θυμ. Παπαγιάννης & συνεργάτες ΑΕ