ΠΑΜΠΕΛΛΟΠΟΝΗΣΙΑΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
εργοδότης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- Γ.Γ.Α. / ΕΛΤΕΡ ΑΤΕ
Μελέτη του νέου σταδίου στα πλαίσια του προγράμματος ΑΘΗΝΑ 2004 (χωρητικότητα 21.000 θέσεις θεατών, έκταση 140.860 τ.μ.).
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή.
Μελέτη: 2001
Συνεργάτες: Λ. Δωρίτης