ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ
εργοδότης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - Γ.Γ.Α. / J&P ΑΒΑΞ ΑΕ
Μελέτη για το Ολυμπιακό Προπονητικό Κέντρο της Δεκέλειας, στα πλαίσια του προγράμματος ΑΘΗΝΑ 2004. 
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή.
μελέτη: 2003 / κατασκευή: 2003
συνεργάτες: Β. Κ. Φλούδας ΕΕ, Β. Κάμαρης