ΚΛΕΙΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΚΙΛΚΙΣ
εργοδότης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- Γ.Γ.Α. / ΜΕΣΑΪΚΟΣ ΑΤΕ
Μελέτη του νέου κολυμβητηρίου (δεξαμενή κολύμβησης 25Χ50 μ., εκμάθησης 12,5Χ10 μ., 1000 θέσεις θεατών).
 
Συμμετοχή σε διαγωνισμό Μελέτη- Κατασκευή.
μελέτη: 2002 / Κατασκευή: 2005
συνεργάτες: Β. Κομνηνός, Β. Κάμαρης